החשיבות של ניתוח וניהול פיננסי עסקי

תִקצוּב

תכנון ובקרה הם שני המרכיבים החשובים ביותר לעסק מצליח. תוכנית עסקית מוציאה את רוב עבודת הניחוש מהאסטרטגיה והבקרה העסקית באמצעות ניתוח פיננסי מוצק. נתונים פיננסיים מספקים דרך לאמוד היכן אתה נמצא בתוכנית האסטרטגית שלך, ואומר לך היכן יש צורך בשינויים בתוכנית שלך. בשל כך, ניתוח וניהול נתונים פיננסיים חשובים ביותר לניהול עסק מצליח.

חשוב ביותר שתתקין מערכת הנהלת חשבונות מתאימה בכל העסק שלך, כך שרכישת הנתונים תהיה קלה. אינך יכול לנהל את העסק שלך לרווחיות ללא מערכת הנהלת חשבונות טובה. לרו"ח שלי יש מנהל חשבונות שיוצא לעסק כדי לעזור להתקין את מערכת הנהלת החשבונות ולהראות לנו איך לעבוד בה. כל זה נעשה בהנחיית רו"ח אך בשבריר מהעלות. מנהל חשבונות טוב הוא בעל ערך רב בסיוע בלכידת נתונים פיננסיים. קיום מערכת הנהלת חשבונות ועובדת יצמצם את העמלות שרו"ח גובה כדי לנתח את חבות המס שלך ולהכין את החזרי המס שלך.

מערכת הנהלת חשבונות בנויה בדרך כלל סביב הכלים העיקריים הבאים לניהול פיננסי:

– דוח רווח והפסד (דוח רווח והפסד)
– דוח תזרים מזומנים
– מאזן
– תקציב
– ניתוח ברייק-איזון

על ידי מערכת ניהול פיננסי, אתה יכול לזהות בקלות סימני אזהרה מוקדמים או לזהות אזורים רווחיים במיוחד. אי קיומה של מערכת לניתוח וארגון נתונים פיננסיים הופך את זה לבלתי אפשרי לנהל, לצמוח ולשלוט בעסק בצורה יעילה. זה הופך את זה לבלתי אפשרי לאמוד את הצלחת התכנון והאסטרטגיה שלך (או היעדרה). יתרה מכך, בשימוש שגוי, נתונים פיננסיים לא מדויקים עלולים להיות הרסניים לפרנסתה של החברה.

מערכת הנהלת חשבונות וניהול פיננסי שימושית רק כפי שהיא משמשת באופן שיטתי בכל עסק שלם. חשוב ביותר להטמיע את המערכת לתוך המרקם של העסק ולהיות בשימוש שיטתי. מערכת הנהלת החשבונות היא שיקוף של בריאותו, או היעדרו, של העסק וממנו מתקבלות החלטות עסקיות. הקפד להגדיר את זה נכון, להכשיר את האנשים שלך על זה והכי חשוב, להשתמש בו!

שתי מטרות עיקריות של כל עסק הן להיות רווחי ובעל תזרים מזומנים לתשלום התחייבויות. דוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים בולטים בתחום זה. דוח רווח והפסד מייצג עד כמה החברה פועלת, ודוח תזרים המזומנים מראה עד כמה העסק מנהל את המזומנים שלו. רווח או הפסד מצד אחד ונזילות מצד שני.

החוכמה היא למצוא איזון טוב בין רווחים לנזילות, שכאשר אינו מתוכנן היטב, יכול להיות קשה מאוד לשמור עליו. צמיחה מהירה עם רווחים גבוהים יכולה לנקז את הנזילות של העסק, כך שהיותך רווחי אינו ערובה שתישאר בעסק. התפקיד של תזרים מזומנים ודוח רווחים הקיים והחזוי הוא לעזור לך לזהות אזורים בעייתיים כדי שתוכל לתכנן אותם ביעילות, כגון גיוס הון נוסף, הזרמת הון עצמי נוסף או השגת מימון. יתרה מכך, שתי ההצהרות הללו עוזרות לך לזהות אזורים שניתן לשלוט ולנהל טוב יותר, ולמנוע את הצורך בהון ומימון נוספים.

ניתוח האיזון מבוסס על תזרים מזומנים ודוח רווח והפסד. הצהרת האיזון והתרשים חשובים ביותר מכיוון שהם מציגים את נפח ההכנסות ממכירות הנדרשות כדי לאזן במדויק את סכום ההוצאות הקבועות והמשתנות שלך. ניתוח האיזון יכול להיות מועיל ביותר כאשר:

– קביעת רמות מחיר של מוצרים ושירותים
– החלטה אם לרכוש או להשכיר ציוד/בניין
– חישוב תחזיות רווח על סמך רמות מכירות שונות
– קביעה אם נדרשים עובדים חדשים
– תכנון מראש עבור כספים / הון הנדרשים בעתיד
– הפיכת יעדים אסטרטגיים ליותר מוחשיים ובר-השגה
– מדידת התקדמות החברה שלך לעבר יעדי רווח

המאזן מתעד את השפעות העבר של החלטות החברה (או היעדרן) ומציג את ההשפעה של תוכניות עתידיות. המאזן הוא תיעוד של הנזילות וההון העצמי של החברה. משתנים אלו מושפעים ישירות מהצהרות הכנסה ותזרים מזומנים. המאזן הוא הכספים הפיננסיים שלעתים קרובות מתעלמים ממנו אבל יש לו הרבה תועלת:

– מראה את ההשפעה של החלטות עבר
– עוקב אחר עמדת הנזילות במזומן של החברה
– רושם את רמת ההון העצמי
– מראה במהירות את מצב העסק

ניתוח תקציב משווה את הביצועים בפועל של החברה לביצועים החזויים על בסיס חודשי, רבעוני ושנתי. התקציב הוא כלי מצוין להגנה מפני הוצאות מוגזמות ובלתי ממוזערות וקשור קשר הדוק ליעדים האסטרטגיים שהחברה הציבה. ניתוח תחזיות דוח רווח ודוח תזרים מזומנים מול ביצועים בפועל הוא כלי בקרה מצוין, שיכול לטפל במהירות בבעיות לפני שהן הופכות לחמורות מדי. השגחות קטנות וטעויות בתחזיות של חברה המתפרסות על פני זמן עשויות להשפיע הרות אסון. ניתוח התקציב הוא ההגנה שלך מפני זה.

בעבודה משותפת, דוח רווח והפסד, דוח תזרים מזומנים, מאזן, ניתוח ברייק-even וניתוח תקציב מספקים תמונה מלאה של הפעילות השוטפת של החברה, הנזילות, הפעילות הקודמת והכדאיות העתידית של החברה. עבודה באמצעות מערכת הנהלת חשבונות אינטראקטיבית יכולה להיות כלי שימושי מאוד בקביעת תרחישים עסקיים עתידיים וניתוח טעויות העבר. הבנת ההשלכות הפיננסיות של ההחלטות הפיננסיות שלך יכולה להיות ההבדל בין הצלחת החברה שלך לכישלון. הדוח הפיננסי החשוב ביותר הוא כנראה הצהרת תזרים המזומנים שלך, אך הבנת כל הנתונים הפיננסיים הללו וכיצד הם פועלים יחד היא המפתח להצלחה של חברה. תחזיות מבוססות על הנחות יסוד – ודא שהן מחושבות היטב ומציאותיות ככל האפשר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.