תִקצוּב

היוון חדשני: הרהור בהשלכות המדיניות של מודל השותפות הציבורית-פרטית

היוון חדשני: הרהור בהשלכות המדיניות של מודל השותפות הפרטית הציבורית אחת מאסטרטגיות המימון החדשניות ביותר היא מודל שותפות ציבורית-פרטית (P3). השותפות הציבורית-פרטית הופכת במהירות לעתיד …